ÖTV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR! İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030 açıklandı!

ÖTV sistemi değişiyor Nisan 2024 İDASEP
ÖTV sistemi değişiyor Nisan 2024 İDASEP

Yakıt ÖTV’sinde değişiklik yapılacak! İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030 açıklandı! ÖTV sistemi değişiyor Nisan 2024 İDASEP.

0 KM OTOMOBİL FİYAT LİSTELERİ KARIŞACAK

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planında (İDASEP) 2030 yılına kadar yapılacak adımlar sıralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve NDC dikkate alınarak, Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini belirlemek ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetleri tasarlamak amacıyla yeni bir iklim değişikliği stratejisi ve eylem planının hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, İklim Değişikliği Başkanlığımız
koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların katkıları ile “İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030” hazırlanmıştır. Bu belge, iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılına kadar süreci içeren bir yol haritası sunmayı amaçlamakta ve bu minvalde ilgili strateji ve eylem planını içermektedir. Oluşturulan bu plan, bilimsel temellere dayanmakta ve kurumsal politikaları, uzman görüşlerini, sera gazı azaltımı noktasındaki ihtiyaçları bir araya getirerek kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır” açıklamasını yaptı.

“Türk Vergi Sistemi içerisindeki ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste tarifelerine karbon içeriğinin ilave edilmesine yönelik değerlendirme çalışmaları yapılacaktır” açıklaması ulaştırma ve otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor. Ulaştırma konusunda hedeflenen değişimler şu şekilde sıralandı: “Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hat ağı genişletilecek. Toplu taşıma sistemleri teşvik edilecek ve verimliliği artırılacak. Ulaştırmada sürdürülebilir/temiz enerji kaynakları kullanılacak. Ulaştırma sistemlerinde elektrifikasyon yaygınlaştırılacak. Ulaştırmada mikromobilite yaygınlaştırılacak.” ÖTV 1 sayılı listede, benzin, motorin ve Otogaz / LPG yer alıyor.

ÖTV sisteminde yapılacak değişim bugün Hürriyet Gazetesi tarafından “elektrikli araçların teşviki için 1 sayılı ÖTV listesine ilave karbon vergisi konulabileceği” açıklamasıyla yayınlandı. Fosil yakıtının kullanımının azaltılmasının hedeflendiği de belirtildi.

ÇEVRENİN KORUNMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

ÖTV’de emisyona/karbona dayalı bir sisteme geçilmesi çok daha iyi bir karar olur. Motor hacimleri yerine 0 km araçların emisyonuna göre bir ÖTV sisteminin gelmesi bu eylem planı çerçevesinde çok daha iyi olacaktır. Elektrikli araçların daha fazla destekleneceğinin belli olması da son derece iyi bir gelişme. Şehirlerde emisyonu azaltmak için Avrupa’da olduğu gibi bazı şehir merkezlerine sadece düşük emisyonla araçların girişine izin verilmesi de iyi bir karar olacaktır. Bunun yanında mikromobilite sisteminin yaygınlaştırılması ve paylaşımlı araçların desteklenecek olması da çok önemli bir gelişme.

Citroen Yeni C3’ün fiyatı açıklandı: 14.900 Euro! Yeni Citroen C3’ün elektrikli ve benzinlisi kaç para olur?

ÖTV sistemi değişiyor Nisan 2024 İDASEP.

ÖTV sistemi değişiyor Nisan 2024 İDASEP

 

ÖTV sistemi değişiyor Nisan 2024 İDASEP.

REKLAM

ARABA HABERCİSİ BAHAR 2024 SAYISI

Otomobil Dergileri Araba Habercisi Murat Tosun 2024

Youtube Murat Tosun Araba

Youtube Murat Tosun Araba

Youtube Murat Tosun Araba